ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΙΑΤΡΟ

Η Χριστίνα Μπουντούρη είναι Γενικός Οικογενειακός Ιατρός πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Είναι υποψήφια διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Πρόγραμμα σπουδών με θέμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας».

Μετεκπαιδεύτηκε στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική σχετικά με την άμεση και δραστική αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή περιστατικών (καρδιαγγειακό επεισόδιο, ατύχημα, δηλητηριάσεις κτλ.).

Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης της Νεφρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων συμμετέχοντας ενεργά τόσο στα επιστημονικά δρώμενα όσο και στα ερευνητικά πρωτόκολλα του Νεφρολογικού Ιατρείου και του Ιατρείου Υπέρτασης.

Εργάστηκε ως Επικουρική Ιατρός Γενικής Ιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων''.

Έχει δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε ελληνικά και ξένα ιατρικά περιοδικά καθώς και ενεργή συμμετοχή  σε πανελλήνια και παγκόσμια συνέδρια.

 • Δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών σε Ελληνικά Περιοδικά
 1. Η αξία του αυτοελέγχου στην επίτευξη καλύτερου γλυκαιμικού ελέγχου σε ασθενείς με Σ.Δ. τύπου 2, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Κακαβίτσας Φ-Ε, Μπουντούρη Χ, Καρυοφίλα Μ, Κνιθάκη Α, Κουρέτα Π, Χριστοφέλη Α, Αλαβέρας Α. Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, 2011; 24(3): 189
 • Δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών σε Διεθνή Περιοδικά
 1. Flow cytometric estimation of ‘labile iron pool’ in human white blood cells reveals a positive association with ageing. Doulias P-T, Vlachou C, Bountouri C, Kanavaros P, Siamopoulos K.C, Galaris D. Free Radical Research, 2008; 42(3): 253-259
 2. Characteristics of patients with Diabetes Mellitus type 2 that achieve and maintain the goal of glycated hemoglobin after a two year follow-up in Primary Health Care. Bountouri C, Kakavitsas F-E, Vassilikos G, Darlasis E, Knithaki A, Kariofila M, Papapostolou I,  Grammenandi A, Christofeli A, Alaveras A. European Journal of Internal Medicine, 2011; 22(1): 20-21
 3. The importance of calculating glomerular filtration rate in patients with type 2 Diabetes Mellitus. Kakavitsas F-E, Bountouri C, Vassilikos G, Grammenandi A, Darlasis E, Knithaki A, Kariofila M, Papapostolou I, Christofeli A, Alaveras A. European Journal of Internal Medicine, 2011; 22(1): 44
 4.  Paraoxonase and Renin – Angiotensin system gene polymorphisms in cardiorenal disease. Bouba I, Bountouri C, Dounousi E, Kiatou V, Georgiou I, Chatzidakis S, Kotzadamis N, Tsakiris D, Siamopoulos K.C. Bantao Journal, 2011; 9(1): 6
 5. Cytokine gene polymorphisms and progression of cardiorenal disease. Bountouri C, Bouba I, Dounousi E, Papagianni A, Kiatou V, Georgiou I, Kelesidis A, Tsakiris D, Siamopoulos K.C. Bantao Journal, 2011; 9(1): 6
 6. Paraoxonase and Renin – Angiotensin system gene polymorphisms in cardiorenal syndrome. Bouba I, Bountouri C, Dounousi E, Kiatou V, Georgiou I, Chatzidakis S, Kotzadamis N, Tsakiris D, Siamopoulos K.C. NDT Plus, 2011; 4(2): doi: 10.1093/ndtplus/4.s2.47.
 • Προφορικές Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια
 1. Δείκτες του οστικού μεταβολισμού σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Καλαϊτζίδης Ρ, Τριάντου Ε, Κίτσος Α, Μπουντούρη Χ, Κατωπόδης Κ.Π, Σιαμόπουλος Κ.Χ. Στην 72η Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 23-24/11/2006
 2. Χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2. Σπυράτου Ε, Παπαποστόλου Ι,  Μπουντούρη Χ, Κακαβίτσας Φ, Δαρλάσης Ε, Χριστοφέλη Α, Σαλονικιώτη Α, Αλαβέρας Α. Στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Κως, 27/04-1/05/2011
 3. Αναπνευστικές παράμετροι σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 ανάλογα με το φύλο. Κακαβίτσας Φ, Μπουντούρη Χ, Σαλονικιώτη Α, Κνιθάκη Α, Παπαποστόλου Ι, Βασιλικός Γ, Δαρλάσης Ε, Χριστοφέλη Α, Αλαβέρας Α. Στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Κως, 27/04-1/05/2011
 4. Αντιμετώπιση ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας – Επίτευξη θεραπευτικών στόχων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες. Μπουντούρη Χ, Κακαβίτσας Φ, Κνιθάκη Α, Παπαποστόλου Ι, Σαλονικιώτη Α, Δαρλάσης Ε, Καρυοφίλα Μ, Βασιλικός Γ, Χριστοφέλη Α. Στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Κως, 27/04-1/05/2011
 5. Η αξία του αυτοελέγχου στην επίτευξη καλύτερου γλυκαιμικού ελέγχου σε ασθενείς με Σ.Δ. τύπου 2, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.  Κακαβίτσας Φ-Ε, Μπουντούρη Χ, Καρυοφίλα Μ, Κνιθάκη Α, Κουρέτα Π, Χριστοφέλη Α, Αλαβέρας Α. Στο 25ο Ετήσιο Συνέδριο της Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, 10-12/11/2011
 • Προφορικές Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια
 1. Paraoxonase and Renin – Angiotensin system gene polymorphisms in cardiorenal syndrome. Bouba I, Bountouri C, Dounousi E, Kiatou V, Georgiou I, Chatzidakis S, Kotzadamis N, Tsakiris D, Siamopoulos K.C. At XLVIII Congress of European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association, ERA – EDTA, Prague, Czech Republic, 23-26/06/2011
 2. The importance of calculating glomerular filtration rate in patients with type 2 Diabetes Mellitus. Kakavitsas F-E, Bountouri C, Vassilikos G, Grammenandi A, Darlasis E, Knithaki A, Kariofila M, Papapostolou I, Christofeli A, Alaveras A. At 17th Panhellenic Congress of Internal Medicine – 10th Congress of the European Federation of Internal Medicine, Athens, Greece, 5-8/10/2011
 3. Characteristics of patients with Diabetes Mellitus type 2 that achieve and maintain the goal of glycated hemoglobin after a two year follow-up in Primary Health Care. Bountouri C, Kakavitsas F-E, Vassilikos G, Darlasis E, Knithaki A, Kariofila M, Papapostolou I,  Grammenandi A, Christofeli A, Alaveras A. At 17th Panhellenic Congress of Internal Medicine – 10th Congress of the European Federation of Internal Medicine, Athens, Greece, 5-8/10/2011
 4. Paraoxonase and Renin – Angiotensin system gene polymorphisms in cardiorenal disease. Bouba I, Bountouri C, Dounousi E, Kiatou V, Georgiou I, Chatzidakis S, Kotzadamis N, Tsakiris D, Siamopoulos K.C. At 10th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs, BANTAO, Chalkidiki, Greece, 13-15/10/2011
 5. Cytokine gene polymorphisms and progression of cardiorenal disease. Bountouri C, Bouba I, Dounousi E, Papagianni A, Kiatou V, Georgiou I, Kelesidis A, Tsakiris D, Siamopoulos K.C. At 10th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs, BANTAO, Chalkidiki, Greece, 13-15/10/2011